Uploadvoorwaarden Koepeldatabase toeristische informatie en cultureel erfgoed provincie Fryslân

1.1. Het doel van Koepeldatabase is een database met kwalitatief hoogstaande en betrouwbare informatie omtrent toeristische voorzieningen, al dan niet met zorgvoorzieningen en attracties, met name op het gebied van het cultureel erfgoed in de provincie Fryslân,  aan te bieden aan bezoekers van de website www.infofryslân.nl

1.2. Het beheer van de koepeldatabase wordt uitgevoerd door de partijen die zijn vermeld op de site (de beheerders).

1.3. Het uploaden is slechts mogelijk door degene, die beschikt over een inlognaam en wachtwoord (de gebruiker) . Om een inlognaam en wachtwoord te kunnen verkrijgen dient  de gebruiker  te beschikken over een bedrijfsprofiel dat past binnen de doelstelling zoals beschreven onder 1.1.

1.4. Door het uploaden van informatie stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze uploadvoorwaarden.

1.5. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door hem geüploade informatie en garandeert dat hij of zij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en/of licenties van derden.

1.6. De provincie  en de (overige) beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de geüploade informatie, waaronder tevens begrepen onjuistheden in en/of het niet up to date zijn daarvan.

1.7. De provincie en de (overige) beheerders zijn niet aansprakelijk voor  schade als gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de Koepeldatabase, waaronder begrepen  - maar niet beperkt tot -   het om welke reden dan ook uit de lucht zijn van de Koeldatabase en/of het (al dan niet tijdelijk)  niet  kunnen uploaden van  informatie. De provincie garandeert niet dat de Koepeldatabase (te allen tijde) vrij is van virussen of daarmee vergelijkbare schadelijke componenten; de provincie is voor dergelijke virussen of schadelijke componenten op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor de software, bestanden en de sites waarnaar in de Koepeldatabase wordt verwezen dan wel via hyperlinks met deze zijn verbonden

 

1.8. De provincie en de (overige) beheerders zijn gerechtigd  geüploade informatie te verwijderen indien zij van oordeel zijn of hen is gebleken dat deze informatie niet past binnen het profiel van de Koepeldatabase en/of het bedrijfsprofiel van gebruiker, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten/licenties van derden  dan wel aanstootgevend is, zonder dat de provincie of deze beheerders aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg daarvan

 

1.9. Het databankenrecht op de Koepeldatabase berust bij de provincie. Het is gebruiker onder geen beding toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Koepeldatabase, anders dan door het uploaden van informatie die op zijn of haar bedrijfsprofiel betrekking heeft.

 

1.10. Het is gebruiker bekend en deze stemt ermee in dat derden gebruik kunnen of zullen maken van informatie in de Koepeldatabase, inclusief de door gebruiker geüploade informatie  De provincie en de (overige) beheerders  zijn niet aansprakelijk voor dergelijk gebruik of misbruik door derden 

 

1.11. In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid op grond van deze voorwaarden is uitgesloten vrijwaart de gebruiker de provincie en de (overige) beheerders voor vorderingen van derden ter zake van deze schade